ΦΟΡΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Το εμπόρευμα είναι μεταχειρισμένο;

Ασφάλιση κατά παντώς κινδύνου;