ΦΟΡΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

    Το εμπόρευμα είναι μεταχειρισμένο;

    Ασφάλιση κατά παντώς κινδύνου;