ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ – LOGISTICS

Η εταιρεία μας διαθέτει χώρο συνολικής επιφάνειας 3000 τ.μ. με καλυπτόμενη επιφάνεια 1000 τ.μ. και στεγασμένο προαύλιο χώρο.
Τα εμπορεύματα σας φορτοεκφορτώνονται με τους πιο σύγχρονους τρόπους από ηλεκτρικές ράμπες. Ένα πλήρως οργανωμένο δίκτυο διανομών σε όλη την Αττική και μέσω πρακτορείων σε όλη την Ελλάδα περιμένει να εξυπηρετήσει τις ανάγκες σας για συνεπή καθημερινά δρομολόγια στους εκάστοτε υποδεικνυόμενους τόπους παράδοσης.

Προσφέρουμε τις κάτωθι υπηρεσίες.
Προσωρινή εναπόθεση
Αποθήκευση
Παραλαβή
Διανομή (Εντός Αθηνών αλλά και σε όλη την Ελλάδα μέσω των συνεργατών μας)
Ανασυσκευασία
Διαλογή – Picking