ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Η εταιρεία μας παρέχει πιστοποιημένη και ασφαλή αποθήκευση των εμπορευμάτων και οικοσκευών σας σε ειδικά φυλασσόμενους χώρους με 24ωρη παρακολούθηση, σύστημα συναγερμού και ολοκληρωμένο σύστημα πυρανίχνευσης – πυρόσβεσης.

Τα εμπορεύματα σας φορτοεκφορτώνονται με τους πιο σύγχρονους τρόπους από 7 ηλεκτρικές ράμπες σε έναν από τους αρτιότερους οργανωτικά και κατασκευαστικά χώρους 6000 τ.μ. στο λεκανοπέδιο Αττικής στην περιοχή του Ασπρόπυργου. Ένα πλήρως οργανωμένο δίκτυο διανομών σε όλη την Αττική και μέσω πρακτορείων σε όλη την Ελλάδα περιμένει να εξυπηρετήσει τις ανάγκες σας για συνεπή καθημερινά δρομολόγια στους εκάστοτε υποδεικνυόμενους τόπους παράδοσης.