ΠΛΗΡΕΙΣ Η ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΦΟΡΤΩΣΕΙΣ

Σε τέτοιες περιπτώσεις προτείνουμε και παρέχουμε πλήρη υπηρεσία εναέριας μεταφοράς σε όλη την Ευρώπη σε συνδυασμό και της οδικής μεταφοράς από το αεροδρόμιο έως το σημείο προορισμού.

Ειδικότερα το τμήμα θαλασσίων μεταφορών προσφέρει υπηρεσίες για πλήρεις ή τμηματικές φορτώσεις (FCL or LCL) καθώς επίσης και τις απαραίτητες εσωτερικές χερσαίες μεταφορές για την πλήρωση και εκκένωση τους.